Uppfödning av katter

kittensOm man funderar på att bli kattuppfödare måste man vara säker på att man har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att utföra jobbet korrekt. Uppfödning innebär inte bara att leva med en massa gulliga katter och producera nya, utan det handlar om ett stort ansvar gentemot rasen och kullarna som kommer till världen. Det första som man måste se över är ekonomin, tid för djuren samt plats och utrymme för framtida kullar.

Man måste noga följa varje rasstandard samt de regler och bestämmelser kattaveln innebär. SVERAK har en rad stadgar som ska uppfyllas om man vill starta ett seriöst katteri. De utfärdar även stamtavlor och registrerar ditt katterinamn, d v s verksamhetsnamn.

Gå med i en klubb

Det bästa är att sedan gå med i en klubb för just den rasen man vill avla på. De hjälper till med råd och stöd och är själva oftast hängivna kattägare. SVERAK har en mängd kattklubbar i sina register som man kan läsa om. Där kan man registrera sina kullar, ställa ut katterna m.m.

Försäkringar, vaccinationer och registreringar

En katt ska precis som en hund vaccineras i unga åldrar mot farliga sjukdomar som kattpest, kattherpes och kattsnuva. Är man uppfödare ska man även kontakta ett försäkringsbolag som erbjuder försäkringar för uppfödning och som täcker de dolda felen vid försäljning. Dolda fel är fel på katten som kan komma att upptäckas senare och som kan påverka resultat i utställningar, tävlingar och rasen i allmänhet om man vill avla vidare på avkomman.

Katterna ska även ID-märkas och registreras. För att få en stamtavla krävs även att både hon- och hankatten, d v s föräldrarna till kullen, har en stamtavla och är registrerade.

Hälsoprogram för raser

För att vara säker på att avla på de bästa individerna har SVERAK även utvecklat hälsoprogram för de flesta raser. Det betyder inte att de individer som inte uppfyller kriterierna är sjuka, men att de har vissa defekter som det inte får avlas vidare på. Testresultaten ska även ges till framtida köpare av dina kattungar, så att de är på det klara med vad som gäller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *